obsługa prawna w zakresie ochrony dóbr niematerialnych, własności intelektualnej

i przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji,

a także wparcie prawne w zakresie prawa nowych technologii