Back to Top

Prawno karne

reprezentujemy osoby fizyczne przed Sądami Powszechnymi, organami administracyjnymi 

i instytucjami publicznymi w sprawach karnych i karnoskarbowych.

Prawo administracyjne

obsługa prawna procedur administracyjnych oraz związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi i handlowymi

Prawo medyczne

obsługa i doradztwo prawne w zakresie

prawa medycznego, w tym w sprawach odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu błędów medycznych

Prawo bankowe

obsługa prawna w zakresie prawa bankowego, sporządzanie opinii prawnych, w szczególności dotyczących zagadnień tajemnicy bankowej i ochrony danych osobowych,

Własność intelektualna i nowe technologie

obsługa prawna w zakresie ochrony dóbr niematerialnych, własności intelektualnej

i przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji,

a także wparcie prawne w zakresie prawa nowych technologii

Prawo handlowe

 

obsługa prawna spółek prawa handlowego oraz wsparcie prawne w zakresie przekształcania spółek

i tworzenia nowych podmiotów

Prawo cywilne

sprawy cywilne osób fizycznych, przedsiębiorców i kadry menadżerskiej,

w szczególności analiza i opiniowanie projektów umów oraz regulaminów