reprezentujemy osoby fizyczne przed Sądami Powszechnymi, organami administracyjnymi 

i instytucjami publicznymi w sprawach karnych i karnoskarbowych.