obsługa prawna spółek prawa handlowego oraz wsparcie prawne w zakresie przekształcania spółek

i tworzenia nowych podmiotów