sprawy cywilne osób fizycznych, przedsiębiorców i kadry menadżerskiej,

w szczególności analiza i opiniowanie projektów umów oraz regulaminów