obsługa prawna w zakresie prawa bankowego, sporządzanie opinii prawnych, w szczególności dotyczących zagadnień tajemnicy bankowej i ochrony danych osobowych,