Back to Top

FRANCUSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP) powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy przedsiębiorców francuskich. CCIFP jest członkiem Unii Francuskich Izb Handlowych w Paryżu. CCIFP obecnie zrzesza ponad 350 członków, działających w różnych sektorach rynku. Wśród członków znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie firmy. Około 80% firm znajduje się w Warszawie, reszta w pozostałych regionach kraju. Członkowie CCIFP to firmy francuskie (obecne na polskim rynku) oraz firmy polskie (współpracujące z Francją). Jednym z priorytetów strategii rozwoju izby jest zintensyfikowanie wysiłków w celu wzmocnienia współpracy z polskimi firmami. Francuska izba jest także stowarzyszeniem pracodawców. CCIFP jest strukturą samodzielną i samofinansującą się. Jej dochody pochodzą z usług i świadczeń oferowanych firmom członkowskim.

BRYTYJSKO-POLSKA IZBA HANDLOWA

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (British Polish Chamber of Commerce – BPCC), powstała w 1992 r. jako Brytyjska Izba Handlowa w Polsce (British Chamber of Commerce in Poland). Przy współpracy z członkami Izby oraz lokalnymi organizacjami gospodarczymi i samorządowymi BPCC aktywnie realizuje program promocji polskich regionów. Zaliczana jest do najbardziej prężnych bilateralnych pozarządowych organizacji gospodarczych w Polsce. Rada Brytyjskich Izb Handlowych w Europie Kontynentalnej (Council of British Chambers of Commerce in Europe – COBCOE) wielokrotnie (w latach 2005, 2006, 2007, 2008) przyznawała BPCC Puchar Najlepszej Brytyjskiej Izby Handlowej w Europie.