Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP) powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy przedsiębiorców francuskich. CCIFP jest członkiem Unii Francuskich Izb Handlowych w Paryżu. CCIFP obecnie zrzesza ponad 350 członków, działających w różnych sektorach rynku. Wśród członków znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie firmy. Około 80% firm znajduje się w Warszawie, reszta w pozostałych regionach kraju. Członkowie CCIFP to firmy francuskie (obecne na polskim rynku) oraz firmy polskie (współpracujące z Francją). Jednym z priorytetów strategii rozwoju izby jest zintensyfikowanie wysiłków w celu wzmocnienia współpracy z polskimi firmami. Francuska izba jest także stowarzyszeniem pracodawców. CCIFP jest strukturą samodzielną i samofinansującą się. Jej dochody pochodzą z usług i świadczeń oferowanych firmom członkowskim.