Kancelaria SCBP otrzymała nominację za wywiązywanie się z podjętych zobowiązań – w tym misji bezstronnego komunikowania, kierowania się najwyższymi standardami etyki i szczególnym profesjonalizmem.